Çağrı Hattı
0212 275 60 22

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
Gün her sabah “serbest zaman etkinliği” adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile başlar. Bu etkinlik, çocuğun okula motivasyonunu sağlar. Çocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur.  Çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde ortaya kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk yaratıcılığı kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

A) İLGİ KÖŞELERİ ETKİNLİKLERİ

 • Evcilik köşesi
 • Blok köşesi
 • Kukla köşesi
 • Kitap köşesi
 • Eğitici oyuncaklar köşesi
 • Fen ve matematik köşesi
 • Müzik köşesi
 • Konulara uygun hazırlanmış köşeler.
B) SANATSAL ETKİNLİKLER 
İşlenen üniteye paralel giden temel deneyim eşliğinde çocuğun yaratıcı bir biçimde ürün oluşturması, farklı malzemeleri tanıması ve kullanması ,sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir.
 • Boya çalışmaları
 • Yoğurma maddeleri ile yapılan çalışmalar
 • Kağıt işleri ve Origami teknikleri ile yapılan çalışmalar
 • Artık materyal çalışmaları

 

ANADİLİ ETKİNLİĞİ
Çocukların dil gelişimini ve Türkçe’yi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bir etkinliktir.

 • Tekerleme,
 • Bilmece
 • Şiir
 • Parmak oyunu
 • Sohbet
 • Hikaye okuma-anlatma
 • Hikaye tamamlama
 • Dramatizasyon
 • Pandomim

Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır. Anadili etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.

 

OYUN ETKİNLİĞİ 
Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır. Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar. Bunun yanı sıra birikmiş enerjisini oyun yoluyla harcar. Keşfetme-üretme yeteneği gelişir. Yardımlaşma, paylaşma, kazanma ve kaybetme duygularını yaşamayı öğrenir.

 • Taklit oyunları
 • Yaratıcı oyunlar
 • Macera oyunları
 • Sınıf-salon oyunları
 • Açık hava oyunları
 • Hareketli oyunlar
 • Dinlendirici oyunlar

 

MÜZİK ETKİNLİĞİ
Çocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama,farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır.

 • Şarkı söyleme
 • Müzik dinleme
 • Müziğe uygun dans etme
 • Ritm çalışmaları
 • Müzikli Dramatizasyon
 • SINIF İÇİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ TARAFINDAN MÜZİK DERSİ YAPILDIĞI GİBİ HAFTA DA BİR GÜN KONUSUNDA UZMAN BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ TARAFINDAN RİTİM, KORO ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR. 

 

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.  

 • Çizgi tamamlama
 • Şekil çizme
 • Sayıları tanıma ve yazma
 • Ritmik sayma
 • Sıralama-eşleştirme-gruplama

 

KAVRAM ÇALIŞMALARI
Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır. Çocukları ilköğretim olgunluğu düzeyine ulaştırmak için kavram çalışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

 

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI 
Bu ders saatinde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden – sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış yada spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem – inceleme – araştırma – keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.

 • Fen ve matematik köşesi çalışmaları
 • Bitki yetiştirme
 • Hayvan besleme
 • Deneyler
 • İnceleme gezileri
 • Mutfak faaliyetleri

Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar. 

 

HAREKET ETKİNLİĞİ
Hareket eğitimi, paylaşma, hissetme,etkili düşünme, ve yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. O kulumuz da her sabah kahvaltı sonrası hareket eğitimi yapılarak güne dinamik başlamak amaçlanır.  Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, hoplama, sekme, tırmanma, kayma, yuvarlanma, emekleme, sürünme, duruş, denge, ağırlığı transfer etme, asılma, sallanma, atma, yakalama, fırlatma, vurma gibi etkinlikleri kapsar.