Çağrı Hattı
0212 275 60 22

  İNGİLİZCE : Sağlıklı bir dil gelişiminin en bilinçli şekilde desteklenmesi gereken dönem okul öncesi dönemdir. Bu yüzden Büyüyen Adımlar olarak  İngilizce’de günlük kullandığımız kelimeleri oyunlar, yarışmalar, şarkılar, dramalar eşliğinde öğrendikten sonra görsel videolar ve şarkılar eşliğinde pekiştiriyoruz. İngilizce branş dersi ile hedefimiz;

 • Çocuklarımızın oyun yoluyla İngilizce ile tanışmalarını sağlamak.
 • İngilizceyi sevdirmek.
 • Öğrenilen kelime ve diyalogları günlük hayata taşıyabilmek.
 • İkinci dil olarak benimsetmeyi amaçladığımız ingilizceye belirli düzeyde kulak dolgunluğu kazandırabilmek.
 • Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek .
 • Şarkı, parmak oyunu ve tekerlemeler yoluyla kelime bilgilerini artırmak .
 • Çocukların ingilizceyi ritim, hareket ve müzik ile birlikte bir bütün olarak algılayabilmelerini sağlamaktır.
 • Kendi kullandıkları dilin dışında, farklı dillerin kullanıldığının farkına varmalarını sağlamak.

 

MÜZİK : Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi çok önemlidir.Büyüyen Adımlar olarak çocuklarımıza her gün sınıf öğretmenlerimiz tarafından müzik dersi verilmekle beraber ek olarak müzik öğretmenimizden de ders almaktalar. Çünkü müzik sadece sosyal alanda değil, bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda müzik, bir problemle karşılaşıldığında, problem çözmede motive edici bir etken olarak kullanılmaktadır.Müziğin okul öncesi eğitiminde çok büyük bir öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak amaçlarımız;

 • İşitsel algı becerilerini artırmak.
 • İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek.
 • Orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak
 • Sesin doğru ve düzgün biçimde kullanılmasını desteklemek
 • Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek
 • Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek.

Ayrıca Orff enstrümanları üç bölüme ayrılır.
1. Ksilafonlar (Ses tuşları ağaçtan olan ezgi çalgıları)
2.Metalofonlar (Ses tuşları metalden olan ezgi çalgıları)
3.Tartım Çalgıları (çelik üçgen, tartım kutusu, tef, marakas, tartım çubukları, küçük davul, kastanyet, agogo, zil. vb.)

 

    SATRANÇ : Çocuğun bellek ve zeka gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı 7 yaşına kadarki süreçte, bu gelişimi besleyecek, arttıracak, hızlandıracak etkinliklerin önemi tartışılmazdır.Tam da bu nedenle satranç, oldukça uzun bir süredir tüm dünyada okul-öncesi eğitim programlarında ve Büyüyen Adımlarda  yer alıyor.Özellikle 5-6 yaşlarında başlanılan satranç öğrenimi çocukta,

 • Düş gücünü,buluş yeteneğini,özgüveni geliştirir.
 • Dikkatli olmayı,öngörülülüğü,kapsamlı, bütüncül ve alternatifli düşünmeyi,sabrı,ölçülülüğü,soğukkanlı olmayı belletir.
 • Kurallara ve karşısındakine(rakibe) saygılı olmayı öğretir.
 • Yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır.
 • Esas olarak ve belki de en önemlisi, çocuğu eğlendirir.

Okul öncesi satranç eğitiminde amaç, profesyonel satranççı yetiştirmek değil, çocukların oyun dünyalarına, satrancı son derece zevkli, eğlenceli bir etkinlik olarak sokmaktır.
Basitçe satranç figürlerinin adlarını, yeteneklerini, oyun tahtasındaki yerlerini öğretmekle başlayan programımız, eğitim döneminin sonunda çocuğa, satranç’ın temel prensiplerini kavratıp, karşılıklı oyun oynayabilecek beceriyi kazandırmakla hedefine ulaşmış oluyor.

 

BALE DERSİ: Bale dersi, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Büyüyen Adımların bu dersi verirken ki amacı; çocuklarımızın sahne sanatlarına ve klasik müziğe olan ilgisini arttırmak, dans etmenin zevkini tadarken vücut koordinasyonlarını geliştirmek, geleceğin balet ve balerinlerinin yetişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra bilinçli bale izleyicilerinin çoğalması, sahne sanatlarına olan ilgi ve desteğin artmasını sağlamaktır.

 

  HALK OYUNU : Ülkemiz halk oyunları hem zengin kültürümüzün etkisi ile hem de coğrafi konumumuzla çok çeşitlilik gösterir (karşılama, horon, zeybek, halay, bar, karşılıklar vs. )Yörelerimizin folklorik danslarını yapmak Büyüyen Adımlarda çok zevkli. Halk oyunlarımız sayesinde;

 • Sağ ayak, sol ayak kavramı gelişiyor.
 • Sayı sayarak ayak hareketleri yapmayı öğreniyorlar
 • Beyin-kas koordinasyonunu sağlamayı öğreniyorlar.
 • Dikkat yoğunlaştırmayı sağlıyor.
 • Sorumluluk duygusu kazandırılıyor(mendiline, şapkasına sahip çıkma)
 • Ritim duygusu gelişiyor.
 • Yetenekleri keşfediliyor.
 • Çocuklarımız Gelenek ve göreneklerimizi hem eğlenceli hem de yaşayarak öğreniyorlar.

 

  YOGA : Günümüzün ortak sorunu stres ve stresli ortamlar ne yazık ki çocuklarımızı da bizimle birlikte etkisi altına almaya başladı. Gerek arkadaşlar arası rekabetler gerek aile beklentileri ve çeşitli baskılar, çocuklarımız üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaya ve negatif enerji birikimine sebep olmaktadır. Küçük yaşta başlayan ve düzenli uygulanan yoga programları ile stres ve beraberinde getirdiği bir çok yük ve rahatsızlıktan çocukları uzak tutmak mümkün. Yoga özellikle astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite ve öğrenim güçlükleri gibi çeşitli tıbbi durumlar için önleyici bir etken olmakta ve pozitif sağlık kazandırmaktadır.