Çağrı Hattı
0212 275 60 22

İlkokula hazırlık çalışmaları diğer bir adıyla Okuma – Yazmaya Hazırlık çalışmaları çok önemlidir. Çünkü ilkokulun temelini oluşturur. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte. Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Okuma – yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmektedir. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır.

GÖRSEL ALGILAMA ÇALIŞMALARI
1- El-göz koordinasyonu
2- Şekil-zemin ayrımı
3- Şekil sabitliği
4- Mekânda konum
5- Mekânsal ilişkiler

İŞİTSEL ALGI ÇALIŞMALARI (FONOLOJİK DUYARLILIK) 
1- Dinlenme
2- Konuşma
3- Sesleri ayırt etme
4- Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

DİKKAT VE BELLEK ÇALIŞMALARI

TEMEL KAVRAM ÇALIŞMALARI

PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMALARI

EL BECERİSİ ÇALIŞMALARI

ÇİZME, BOYAMA, KESME, KATLAMA, YOĞURMA, YAPIŞTIRMA VB

ÖZBAKIM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

GÜVEN VE BAĞIMSIZ DAVRANIŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

        Bunların yanı sıra kitap çalışmaları ve Okula hazırlık eğitim setleri kullanılıyor.